Mecanismul de acțiune

Mecanismul de acțiune al Ankaferd BloodStopper® este formarea unei rețele complex încapsulată de proteine care furnizează puncte focale pentru agregarea vitală a eritrocitelor (cunoscută sub denumirea de rețeaua-ABS), asigurând întregul proces hemostatic după cum este descris în imaginea 01B.

Acest proces are loc în mai puțin de 1 secundă (<1sec.) in vitro și în câteva secunde (>1sec.) in vivo.

Rețeaua de proteine indusă de ABS depinde în primă fază de interacțiunea dintre ABS și proteinele din sânge, în special cu fibrinogenul-gamma.

Efectul hemostatic propriu-zis al ABS depinde de aglutinarea proteinelor și polimerizarea modulară a agregării eritrocitelor și a endoteliului vascular.

Formarea extrem de rapidă a structurii proteice poate fi vizualizată microscopic înainte și după aplicarea probelor de ABS în video1.

Exemple reprezentative de plasmă umană, ser și sânge integral sunt expuse în video2.

Există câteva componente cruciale în rețeaua de proteine indusă de Ankaferd®. În prezența lui ABS, agregarea vitală a eritrocitelor are loc prin conjuncția cu spectrina și receptorii de ankirină de pe suprafața membranelor celulelor roșii.

Proteinele esențiale ale eritrocitelor (alfa-spectrina, ADF [Actin Depolymerization Factor], NADH dehidrogenază [ubiquinone] subcomplex 1-alpha, NADP+ mitocondrial dependent de enzima malic) și bioenergia adenozintrifosfat (ATP) necesară sunt incluse în libraria de proteine a ABS.

De asemenea, ABS exercită un reglaj pozitiv asupra sistemului de transcripţie GATA/FOG, stimulând funcţiile eritorcitelor și Urotensina-II.

Urotensina-II este de asemenea o componentă esenţială a ABS care acționează ca o ancoră între endoteliul vascular lezat, proteine adezive şi eritrocitele activate.

Aceste concepte au fost demonstrate prin analize moleculare proteomice MALDI-TOF (ionizare prin desorbție laser asistată de o matrice [MALDI / Matrix Assited Laser Desorbtion Ionisation] – spectometrie de masă cu timp de zbor [TOF / Time of Flight]), citometrie în flux, analize de transcripție, examinări ultrastructurale de microscop electornic cu scanare SEM (Scanning Electron Microscopy) după cum este arătat în imaginea 02B și imaginea 03B, precum și numeroase investigații in vitro și in vivo.

Mai mult decât atât, ABS stimulează nivelurile ​​diferitelor proteine si factori cu rol critic, inclusiv proteina​​-2 (AP2), receptorul androgen (AR), elementul de răspuns AMP ciclic sau activare a factorului-1 de transcripție (CRE-ATF1); elementul de răspuns AMP ciclic leagă proteina (CREB), E2F1-5, E2F6, interferonul (IFN) - element de răspuns cu rol de stimulare (ISRE), Myc-Max, factorul nuclear-1 (NF-1), proteina-53 sau proteina supresoare de tumori -53 (p53), proliferatorul peroxizomilor - receptor activat (PPAR), și factorii de transcripție Yin Yang-1 (YY1).

Aceste molecule regulatoare afectează pozitiv etapele distincte de proliferare celulară precum hemostaza celulară vasculară, angiogeneza, transducția semnalului biologic, apoptoza, inflamația, reacția de fază acută, imunitatea, și mai multe căi metabolice.

De asemenea, ABS a demonstrat că are capacitatea de a media degradarea (down-regulation) receptorului activat de proteaze-1 (Protease Activated Receptor-1 [PAR -1]) dependent de doză și reversibil în interiorul celulelor endoteliale din vena ombilicală (Human Umbilical Vein Endothelial Cells [HUVEC]).

Aceste descoperiri au fost compatibile cu investigațiile anterioare focusate pe moleculele hemostatice endoteliale, receptorul endotelial de proteină C (Endothelial Protein C Receptor [EPCR]) și inhibitorul activatorului plasminogenului-1 (Plasminogen Activator Inhibitor-1 [PAI-1]) unde Ankaferd® a avut diverse efecte duble, dinamice și reversibile, pe EPCR și PAI-1 în interiorul celulelor endoteliale vasculare și în HUVEC.

Pe baza acestor constatări, eficacitatea antihemoragică instantanee a Ankaferd BloodStopper® a fost atribuită creșterii imediate a expresiei PAI-1 prohemostatic și degradarea EPCR anticoagulant, rezultând astfel efecte hemostatice unice.

Funcția hemostatică a PAR-1 este în principal, protrombotică; prin urmare, degradarea semnificativă a PAR-1 mediată de ABS a indicat că ABS echilibrează efectele asupra hemostazei la nivel global.

Trebuie notat faptul că proteinele coagulante (numite factorii II, V, VII, VIII, IX, X, XI și XIII) nu au fost afectate individual de Ankaferd®.

De asemenea, timpul de protrombină (Prothrombine Time [PT]) și timpul de tromboplastină parțial activat (activated Partial Thromboplastin Time [aPTT]) au fost normale în timpul aplicării de ABS; cu toate acestea, activitatea fibrinogenului plasmatic și nivelurile antigenului scad, în paralel cu prelungirea timpului de trombină (TT), nivelurile de proteine ​​totale, albumină şi globulină scad după adăugarea de Ankaferd®.

Nivelurile factorilor individuali de coagulare (II, V, VII, VIII, IX, X, XI și XIII), PT (INR), aPTT, fibrinogenul, TT, D-dimer, proteinele ​​totale, albumina şi globulina după adăugarea de ABS în plasmă respectiv ser normale proaspete sunt prezentate în imaginea 05A și imaginea 06A.

Din moment ce PAR-1 este cel mai important receptor al trombinei, degradarea PAR-1 cu Ankaferd® explică și prelungirea TT.


Prof. Dr. Ibrahim C. Haznedaroglu